Aktuellt, Nyhetsbrev Mars 2021

Pandemin förskjuter samfällighetens stämmor. Enligt senaste årsstämma i september 2020 ska en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande allvarliga ökande smittspridning, ser vi i styrelsen oss tvungna att skjuta på både extra och ordinarie stämma framåt med…

Aktuellt, Februari 2021

Styrelsen jobbar vidare i samarbete med underhållsentreprenören för att hålla vägen farbar. Väderförhållanden med omväxlande minus- och plusgrader kan förorsaka halt väglag. Framför både person och fordon med extra försiktighet! | Kontakta vägföreningen på akuttelefonnumret 076-830 61 22 om vägen är ofarbar. | I övrigt fortlöper styrelsens arbete med aktuella…

Aktuellt, Januari 2021

Kontakta vägföreningen på det nya akuttelefonnumret 076-830 61 22 om vägen är ofarbar av någon anledning. Vid uteblivet svar, ber vi dig lämna namn och telefonnummer så återkommer vi snarast. Notera att det inte går att nå telefonnumret via sms och OBS: Vid fara för liv eller hälsa, ring alltid…

Aktuellt, Nyhetsbrev Dec 2020

Bästa grannar, samfällighetsföreningens medlemmar! Vi i styrelsen vill med detta brev önska God Jul och Gott Nytt År och samtidigt passa på att uppdatera er lite kring vad som skett och pågår nu. Styrelsen jobbar för att samfälligheten (Mellösa-Mälby GA:1) ska vara och bli så bra som möjligt i enlighet…

Aktuellt, December 2020

Vintervägunderhållet fortlöper. Potthål och vägens allmänna skick ses över regelbundet. Räcket (mot Örhammaren) har lagats. Jouravtal och akutnummer har kommit på plats. | Vi kan också, glädjande nog, meddela att samfällighetsföreningen ersätts för felaktig fibernedläggning samt för en del extrakostnader föreningen har haft i samband med detta. | Arbetet inför…

Aktuellt, Vecka 47

Under vecka 47 åtgärdar IP-Only och Gläntans Gräv de platser längs vägen där fibern konstaterats ligga för grunt. De gräver djupare, lägger skyddsrör och skyddsplattor för att säkra att fibern ska ligga skyddat och säkert framöver. Arbetet utförs som en garantiåtgärd. Tänk på att köra extra lugnt förbi vägarbeten. Vi…

Aktuellt, November 2020

Föreningens arbete med att förbereda vägen inför vintern fortsätter med såväl mankraft längs vägen, som avtal, ekonomi och administration. | Lämna gärna din epostadress till styrelsen så underlättar du både administrativt och ekonomiskt. | I övrigt fortsätter även arbetet inför extrastämma angående eventuell beläggning och | Sist men inte minst,…

Aktuellt, Oktober 2020

Föreningen arbetar just nu med att förbereda vägen inför vintern. Huvuddelen av den har hyvlats och ett nytt slitlager med granodiorit i fraktion 0-16mm har påförts. Arbete pågår med att montera bort väggupp och andra hinder samt vinterförvaring av dessa liksom montering/nedmontering av skyltar. Styrelsen har också påbörjat översikt och…