Aktuellt, september 2021

Styrelsen har nu haft sitt första möte, där vi genomfört de formella uppgifter som krävs vid ny styrelse. Under mötet har styrelsen också gått igenom stämmornas beslut.