Aktuellt, April 2021

Läget oförändrat: Pandemin förskjuter samfällighetens stämmor. | Enligt senaste årsstämma i september 2020 ska en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande allvarliga ökande smittspridning, ser vi i styrelsen oss tvungna att skjuta på både extra och ordinarie stämma framåt med en månad i taget. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och direktiv kontinuerligt för att kunna ompröva beslut och hålla stämma så snart det är möjligt med hänsyn till smittspridning. | I övrigt fortgår arbetet med vägens underhåll och styrelsens övriga uppgifter.