Protokoll fört vid Mälby-Humledals samfällighetsförenings årsstämma den 11 maj 2024

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 24 april till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.  Mötet fann att årsstämman kallats enligt stadgarna.  2. Fastställande av röstlängd Vid mötet närvarade 47 röstberättigade fastigheter, varav 22 fullmakter representerade frånvarande samägare eller icke närvarande enskilda fastighetsägare. Mötet beslutade…