Rättelse gällande nuvarande stadgar

De senaste åren har felaktiga stadgar legat upplagda på hemsidan. De stadgar som gäller är från 2018 och kan läsas här: Föreningens stadgar. En viktig skillnad mellan 2017 och 2018 är tid för motioner. Det som gäller är att motioner senast måste kommit in till styrelsen sista februari för att…

Uppdatering angående stadgeändring

Vid årsmötet i maj 2023 beslutade stämman efter förslag från Björn Mothander och Roine Hangvar att ändra stadgarna enligt deras förslag. I juni skickade styrelsen in de ändrade stadgarna till Lantmäteriet för registrering som sig bör. Styrelse och Björn Mothander har sedan dessa fört en diskussion med Lantmäteriet om huruvida…