Aktuellt, Nyhetsbrev Mars 2021

Pandemin förskjuter samfällighetens stämmor. Enligt senaste årsstämma i september 2020 ska en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande allvarliga ökande smittspridning, ser vi i styrelsen oss tvungna att skjuta på både extra och ordinarie stämma framåt med…