Aktuellt, Januari 2021

Kontakta vägföreningen på det nya akuttelefonnumret 076-830 61 22 om vägen är ofarbar av någon anledning. Vid uteblivet svar, ber vi dig lämna namn och telefonnummer så återkommer vi snarast. Notera att det inte går att nå telefonnumret via sms och OBS: Vid fara för liv eller hälsa, ring alltid 112. | Styrelsen är i ständig kontakt med underhållsentreprenören för att hålla vägen farbar. Under rådande väderförhållanden med omväxlande minus- och plusgrader kan det bli Mycket halt vid tillfällen och särdeles så, på vissa platser. Framför både person och fordon med extra försiktighet! | I övrigt fortlöper styrelsens arbete med aktuella och framtida väg-relaterade spörsmål.