Aktuellt, Vecka 47

Under vecka 47 åtgärdar IP-Only och Gläntans Gräv de platser längs vägen där fibern konstaterats ligga för grunt. De gräver djupare, lägger skyddsrör och skyddsplattor för att säkra att fibern ska ligga skyddat och säkert framöver. Arbetet utförs som en garantiåtgärd.

Tänk på att köra extra lugnt förbi vägarbeten. Vi hoppas på ert tålamod och förståelse för eventuell försvårad framkomlighet under arbetet.