Styrelsens arbete

Styrelsen jobbar för att samfälligheten (Mellösa-Mälby GA:1) ska vara och bli så bra som möjligt i enlighet med föreningens stadgar. Vi träffas med jämna mellanrum i styrelsemöten där arbetet följer en dagordning och dokumenteras i protokoll.
Förutom styrelsens möten arbetar styrelsen löpande med det arbete och underhåll som är aktuellt för stunden. Det kan röra sig om allt från att träffa kontakter och representanter för olika vägarbeten, inhämta uppgifter och information i någon specifik fråga, hantera fakturor och bokföring eller sköta kontakter, information och hemsida osv. Utöver styrelsens medlemmar åtar sig enskilda medlemmar i samfälligheten ibland större eller mindre uppgifter på uppdrag av styrelsen.

Vid arbete som inte direkt berör samfällighetsföreningens uppdrag (det vill säga, själva vägen) vill vi i styrelsen uppmuntra medlemmar att själva bilda arbetsgrupper. Se gärna till att alla med intresse blir delaktiga i beslut och arbete gällande närområdet. Vi förstår att boendemiljön berör och att det ofta kan finnas olika åsikter, men glöm inte att alla längs med vägen också är en del av nämnda närområde och har lika stor rätt till trivsel som du själv. En osjälvisk kompromiss kan ibland vara den bästa vägen framåt, liksom en öppen, konstruktiv och tillåtande dialog!

Välkommen att höra av dig om det är något du funderar på.