Vägunderhåll

Vägansvarig har idag, 2023-05-29, åkt runt med entreprenör och beslutat om vilka delar av vägarna som skall åtgärdas. Entreprenören har problem med en tankbil men förhoppningsvis kommer arbetet att påbörjas denna vecka.

Protokoll fört vid Mälby-Humledals samfällighetsförenings årsstämma den 13 maj 2023

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 26 april till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen. Mötet fann att årsstämman kallats enligt stadgarna. 2. Fastställande av röstlängd Vid mötet närvarade 41 stycken röstberättigade fastigheter på plats samt 11 stycken fullmakter. Totalt 52 röstberättigade. Mötet beslutade fastställa…