Aktuellt juli 2022

Vi vill från styrelsen börja med att rikta ett tack till alla er som var med på den extra föreningsstämman den 19 juni.  Men också till er som lämnade fullmakt, när ni inte hade möjlighet att närvara. Det är viktigt ur demokratisk synpunkt att en majoritet av medlemmarna är delaktiga…