Aktuellt, Nyhetsbrev Mars 2021

Pandemin förskjuter samfällighetens stämmor.
Enligt senaste årsstämma i september 2020 ska en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande allvarliga ökande smittspridning, ser vi i styrelsen oss tvungna att skjuta på både extra och ordinarie stämma framåt med en månad i taget. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och direktiv kontinuerligt för att kunna ompröva beslut och hålla stämma så snart det är möjligt med hänsyn till smittspridning.

Just nu är smittläget i Flen allvarligt. Kommunen har nyligen fått möjlighet att fatta beslut om förbud mot att vistas på särskilda platser vid risk för trängsel. Den nya pandemilagen med förordning begränsar sammankomster inomhus till högst 8 personer och REV (Riksföreningen enskilda vägar) hänvisar till samfällighetslagen som gör gällande att digitala stämmor inte är tillåtna.

Att hålla stämmorna utomhus ser vi i styrelsen inte som alternativ. Med de frågor vi har att diskutera är det viktigt att så många av våra 100 delägare som möjligt kan närvara. En stämma med kanske 100 deltagare på en till två meters avstånd utomhus är inte att anse som realistiskt ur demokratisk synpunkt.

Trots att stämman skjuts fram avser vi hålla tidsplanen för underlaget kring beläggningsfrågan och göra detta tillgängligt för alla. Vi hoppas på föreningsmedlemmarnas förståelse för beslutet och att ni ser det i ljuset av rådande situation.

Med förtröstan om framtiden, verksamma vacciner och ett allmänt slut på allt elände önskar vi er en, under omständigheterna, god vår!

Vänligen,
Styrelsen för Mälby-Humledals samfällighetsförening.