Aktuellt, v.17

Förstärkningen av vägen vid Humledal är nu klar och den vassa Diabasen finns inte längre kvar på huvudvägen iom det nya slitlager som lagts på. Även Östtorps vägar har fått nytt slitlager och salt. Saltning och hyvling av övriga vägnätet planeras ske vecka 20.

Aktuellt, v.16

Under vecka 16 kommer arbetet som påbörjades i höstas med att lägga nytt slitlager fortsätta. I samband med detta kommer även hyvling och saltning ske på hela vägnätet.

Aktuellt, April 2021

Läget oförändrat: Pandemin förskjuter samfällighetens stämmor. | Enligt senaste årsstämma i september 2020 ska en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande allvarliga ökande smittspridning, ser vi i styrelsen oss tvungna att skjuta på både extra och ordinarie…