Aktuellt, Februari 2021

Styrelsen jobbar vidare i samarbete med underhållsentreprenören för att hålla vägen farbar. Väderförhållanden med omväxlande minus- och plusgrader kan förorsaka halt väglag. Framför både person och fordon med extra försiktighet! | Kontakta vägföreningen på akuttelefonnumret 076-830 61 22 om vägen är ofarbar. | I övrigt fortlöper styrelsens arbete med aktuella…