December 2022

Så här dan före dopparedan vill vi från styrelsen önska alla medlemmar                      En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! Vi har inte lämnar så mycket information under hösten.  Det beror på att de flesta av oss som valdes på årsstämman var helt nya i styrelsen. Vi har…

Aktuellt december 2022

För information så ska Telia Skanova plocka ner alla gamla telefonledningar utefter vår väg. De kommer troligtvis att påbörja arbetet under vecka 50

Äldre inlägg

Välkommen till Mälby-Humledals samfällighetsförening Protokoll fört vid Mälby Humledals samfällighetsförenings extrastämma den 19 juni 2022 1. Stämmans öppnande Ordförande Johanna Säfström hälsade alla välkomna och förklarade extrastämman öppnad. 2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 7 juni till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.Mötet fann att…

Aktuellt juli 2022

Vi vill från styrelsen börja med att rikta ett tack till alla er som var med på den extra föreningsstämman den 19 juni.  Men också till er som lämnade fullmakt, när ni inte hade möjlighet att närvara. Det är viktigt ur demokratisk synpunkt att en majoritet av medlemmarna är delaktiga…

Aktuellt, december 2021

Aktuell information från styrelsen den 17 december. Den 20 november hölls extrastämma i Mälby Humledals samfällighetsförening. På stämman valdes en ny styrelse bestående av Wanja Lundby-Wedin, Per Rudengren och Jonas Kullgren, ledamöter samt Johanna Säfström och Fredrik Karlsson, suppleanter. Styrelsen hade ett kort, konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman, där beslut…

Aktuellt, september 2021

Styrelsen har nu haft sitt första möte, där vi genomfört de formella uppgifter som krävs vid ny styrelse. Under mötet har styrelsen också gått igenom stämmornas beslut.

Aktuellt, Augusti 2021

Sträckan på vår väg mellan Högtorp och Näsholm är nu i behov av hyvling. Denna är planerad att göras efter föreningens stämmor. | Den 22/8 kommer Extrastämman att hållas under förmiddagen följt av ordinarie Årsstämma på eftermiddagen. Plats är Kolhuset, Bruket i Hälleforsnäs. Kallelse till de båda stämmorna har skickats.…

Aktuellt, Juli 2021

Den 7/8 kommer Extrastämman att hållas under förmiddagen följt av ordinarie Årsstämma på eftermiddagen. Plats är Kolhuset i Hälleforsnäs. Kallelse till de båda stämmorna kommer skickas inom kort. Vi tar hänsyn till och följer de restriktioner och regelverk som råder för att hindra smittspridning av covid | Vi gör vårt…

Aktuellt, Juni 2021

Under maj månads kraftiga regn har vägen översvämmats på ett flertal ställen. Vi jobbar löpande med akuta problem och gör samtidigt en långsiktig översyn över behoven för att klara framtida översvämningar. Regnet kom också oturligt i samband med hyvling och saltning, vilket förorsakade att resultatet just nu är något sämre…

Aktuellt, Maj 2021

Vägarbete: Hyvling och saltning av Slättfallsvägen, Davidsnäs och huvudvägen fram till precis efter badplatsen. | Vi bevakar utvecklingen: Enligt senaste årsstämma skulle en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande smittspridningen, ser vi i styrelsen oss tvungna att…