Protokoll fört vid Mälby-Humledals samfällighetsförenings årsstämma den 11 maj 2024

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 24 april till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.  Mötet fann att årsstämman kallats enligt stadgarna.  2. Fastställande av röstlängd Vid mötet närvarade 47 röstberättigade fastigheter, varav 22 fullmakter representerade frånvarande samägare eller icke närvarande enskilda fastighetsägare. Mötet beslutade…

Är du intresserad av att vara med i styrelsen 2024/2025?

Den 11 maj är det dags för vägföreningens årsstämma. Vi i valberedningen har påbörjat arbetet med att hitta förslag till styrelse. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner du någon som borde vara med i styrelsen så hör av dig till Anette, Cedric eller Karin.Det är…

Rättelse gällande nuvarande stadgar

De senaste åren har felaktiga stadgar legat upplagda på hemsidan. De stadgar som gäller är från 2018 och kan läsas här: Föreningens stadgar. En viktig skillnad mellan 2017 och 2018 är tid för motioner. Det som gäller är att motioner senast måste kommit in till styrelsen sista februari för att…

Uppdatering angående stadgeändring

Vid årsmötet i maj 2023 beslutade stämman efter förslag från Björn Mothander och Roine Hangvar att ändra stadgarna enligt deras förslag. I juni skickade styrelsen in de ändrade stadgarna till Lantmäteriet för registrering som sig bör. Styrelse och Björn Mothander har sedan dessa fört en diskussion med Lantmäteriet om huruvida…

Vägunderhåll

Som ni sett så har vägen hyvlats och grusats inför vintern. För att den skall sätta sig så ber vi er att köra försiktigt så att så sker.

Vägunderhåll

På fredag 2023-10-06 påbörjas, där så behövs, hyvling och grusning av huvudvägen och vägen upp till Hjälmskyl

Vägunderhåll

Som ni sett så har vägen hyvlats på de avsnitt som bedömdes behövdes.På de hyvlade delarna har det saltats (Mg-klorid) och därefter vattnats.Saltet kräver dock fukt för att binda dammet och tyvärr räckte inte det vattenbilen la ut då vädret inte var med oss och hjälpt till.Ny saltning kommer att…

Vägunderhåll

Nu har Vattning, Hyvling, Grusning och Saltning skett på dom delarna av vägnätet som jag och entreprenören tyckte behövdes. Norrkärrsvägen: Där man fortfarande hade den den aggressiva Diabasen kvar och rapporterat om fortsatt problem med punkteringar, har fått ett nytt slitlager. Huvudvägen och Östtorpsvägen har där det behövdes, vattnats, hyvlats…

Vägunderhåll

Vägansvarig har idag, 2023-05-29, åkt runt med entreprenör och beslutat om vilka delar av vägarna som skall åtgärdas. Entreprenören har problem med en tankbil men förhoppningsvis kommer arbetet att påbörjas denna vecka.

Protokoll fört vid Mälby-Humledals samfällighetsförenings årsstämma den 13 maj 2023

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 26 april till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen. Mötet fann att årsstämman kallats enligt stadgarna. 2. Fastställande av röstlängd Vid mötet närvarade 41 stycken röstberättigade fastigheter på plats samt 11 stycken fullmakter. Totalt 52 röstberättigade. Mötet beslutade fastställa…