Aktuellt, December 2020

Vintervägunderhållet fortlöper. Potthål och vägens allmänna skick ses över regelbundet. Räcket (mot Örhammaren) har lagats. Jouravtal och akutnummer har kommit på plats. | Vi kan också, glädjande nog, meddela att samfällighetsföreningen ersätts för felaktig fibernedläggning samt för en del extrakostnader föreningen har haft i samband med detta. | Arbetet inför extrastämman i vår fortsätter. | Vidare kommer viss revision av andelstalen göras. Det är lite av ett detektivarbete, men vi hoppas få ordning på detta under vintern. | Slutligen vill vi önska er alla en God Jul och ett gott nytt år!