December 2022

Så här dan före dopparedan vill vi från styrelsen önska alla medlemmar                      En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! Vi har inte lämnar så mycket information under hösten.  Det beror på att de flesta av oss som valdes på årsstämman var helt nya i styrelsen. Vi har…

Aktuellt december 2022

För information så ska Telia Skanova plocka ner alla gamla telefonledningar utefter vår väg. De kommer troligtvis att påbörja arbetet under vecka 50

Äldre inlägg

Välkommen till Mälby-Humledals samfällighetsförening Protokoll fört vid Mälby Humledals samfällighetsförenings extrastämma den 19 juni 2022 1. Stämmans öppnande Ordförande Johanna Säfström hälsade alla välkomna och förklarade extrastämman öppnad. 2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 7 juni till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.Mötet fann att…