Aktuellt, Nyhetsbrev Dec 2020

Bästa grannar, samfällighetsföreningens medlemmar! Vi i styrelsen vill med detta brev önska God Jul och Gott Nytt År och samtidigt passa på att uppdatera er lite kring vad som skett och pågår nu. Styrelsen jobbar för att samfälligheten (Mellösa-Mälby GA:1) ska vara och bli så bra som möjligt i enlighet…

Aktuellt, December 2020

Vintervägunderhållet fortlöper. Potthål och vägens allmänna skick ses över regelbundet. Räcket (mot Örhammaren) har lagats. Jouravtal och akutnummer har kommit på plats. | Vi kan också, glädjande nog, meddela att samfällighetsföreningen ersätts för felaktig fibernedläggning samt för en del extrakostnader föreningen har haft i samband med detta. | Arbetet inför…