Vägunderhåll

Nu har Vattning, Hyvling, Grusning och Saltning skett på dom delarna av vägnätet som jag och entreprenören tyckte behövdes. Norrkärrsvägen: Där man fortfarande hade den den aggressiva Diabasen kvar och rapporterat om fortsatt problem med punkteringar, har fått ett nytt slitlager. Huvudvägen och Östtorpsvägen har där det behövdes, vattnats, hyvlats…

Vägunderhåll

Vägansvarig har idag, 2023-05-29, åkt runt med entreprenör och beslutat om vilka delar av vägarna som skall åtgärdas. Entreprenören har problem med en tankbil men förhoppningsvis kommer arbetet att påbörjas denna vecka.

Protokoll fört vid Mälby-Humledals samfällighetsförenings årsstämma den 13 maj 2023

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 26 april till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen. Mötet fann att årsstämman kallats enligt stadgarna. 2. Fastställande av röstlängd Vid mötet närvarade 41 stycken röstberättigade fastigheter på plats samt 11 stycken fullmakter. Totalt 52 röstberättigade. Mötet beslutade fastställa…

Info från styrelsen februari 2023

24 februari 2023 Vi vill informera om att styrelsen har beslutat att momsregistrera föreningen, vilket kommer att gälla från februari förra året. Skatteverket beslutade den 14 februari förra året att samfälligheter är momspliktiga. Beslutet grundar de på en tolkning av en EU-dom. Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, argumenterade mot beslutet och…

Info från valberedningen

Hej! Den 13 maj är det dags för vägföreningens årsstämma. Vi i valberedningen har påbörjat arbetet med att hitta förslag till styrelse. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner du någon som borde vara med i styrelsen så hör av dig till Anette, Cedric eller Karin. Det…

Info februari 2023

Söndag 19 februari Efter en underbar helg med sol och lite vårkänsla, ser det ut att återigen bli en del snö och köldgrader. Den här tiden på året är det inte helt lätt att veta när det behöver sandas, då det kan se så olika ut beroende på var vi…

December 2022

Så här dan före dopparedan vill vi från styrelsen önska alla medlemmar                      En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! Vi har inte lämnar så mycket information under hösten.  Det beror på att de flesta av oss som valdes på årsstämman var helt nya i styrelsen. Vi har…

Aktuellt december 2022

För information så ska Telia Skanova plocka ner alla gamla telefonledningar utefter vår väg. De kommer troligtvis att påbörja arbetet under vecka 50

Äldre inlägg

Välkommen till Mälby-Humledals samfällighetsförening Protokoll fört vid Mälby Humledals samfällighetsförenings extrastämma den 19 juni 2022 1. Stämmans öppnande Ordförande Johanna Säfström hälsade alla välkomna och förklarade extrastämman öppnad. 2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Personlig kallelse skickades per post den 7 juni till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.Mötet fann att…