Aktuellt, Oktober 2020

Föreningen arbetar just nu med att förbereda vägen inför vintern. Huvuddelen av den har hyvlats och ett nytt slitlager med granodiorit i fraktion 0-16mm har påförts. Arbete pågår med att montera bort väggupp och andra hinder samt vinterförvaring av dessa liksom montering/nedmontering av skyltar. Styrelsen har också påbörjat översikt och…