Välkommen till Mälby-Humledals samfällighetsförening

Utredning vägbeläggning något försenad!
Årsstämman beslutade att vägutredningen skulle vara klar under april 2021 och styrelsen har beslutat 20 april som sista dag. Det mesta är också klart, men långa handläggningstider hos två myndigheter har gjort att vi alltjämt inväntar svar från dem. Efter ytterligare påminnelser har nu båda lovat att inkomma med svar snarast. Så snart styrelsen fått svaren kommer vi att presentera en färdig utredning för vägsamfällighetens alla delägare.
Det är fortfarande oklart när stämma kan hållas. Där följer vi pandemilagen liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående risker för smittspridning och kallar till stämma så snart det är möjligt.

Förstärkning av vägen vid Humledal klar
Den vassa Diabasen finns inte längre kvar på huvudvägen iom det nya slitlager som lagts på. Även Östtorps vägar har fått nytt slitlager och salt. Saltning och hyvling av övriga vägnätet planeras ske vecka 20.

Pandemin förskjuter samfällighetens stämmor
Enligt senaste årsstämma i september 2020 ska en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande allvarliga ökande smittspridning, ser vi i styrelsen oss tvungna att skjuta på både extra och ordinarie stämma framåt med en månad i taget. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och direktiv kontinuerligt för att kunna ompröva beslut och hålla stämma så snart det är möjligt med hänsyn till smittspridning. Läs mer här.

Tillsammans för en bättre väg!

Om olyckan skulle vara framme med exempelvis nedfallna träd eller extrem halka som gör vägen obrukbar, kontakta vägföreningen på det nya akuttelefonnumret 072-399 45 25

Skicka gärna in din epostadress till vår kassör på ekonomi@malbyhumledal.se, om du inte redan har gjort det. Då kan vi skicka fakturor och information digitalt i ännu större grad. Frimärken, utskrifter och kuvert är enskilt små kostnader, men vi är många medlemmar och i förlängningen blir det kännbara utgifter.

Skicka in fina bilder också. Ser vägen ovanligt tjusig ut? Har du en favoritkurva? Vi vill göra hemsidan ännu trevligare. Skicka dina bästa bilder från vägen till info@malbyhumledal.se. (Inskickad bild innebär godkännande för användning till hemsidan).

Vänligen, kontakta styrelsen i de fall du har större planerade, tillfälliga eller återkommande transporter av tungt gods längs vägarna i området.

Slutligen vill vi uppmana oss alla att köra sakta och försiktigt på vägarna - särskilt i kurvor och backar. På så vis kan vi i stor mån undvika "tvättbrädor", potthål och annan vägförstöring och i förlängningen få den fina, hållbara och prisvärda väg vi alla vill ha. Så klart tänker vi också på att köra lugnt till glädje för alla våra barn, fotgängare, djur och cyklister. Tillsammans för en bättre väg, helt enkelt!

Stort tack för att du hjälper till att hålla vägen och föreningen i topp-trim!

Sök bland våra vanligaste frågor här. Hittar du inte svaret på det du söker går det bra att kontakta styrelsen via epost eller kontaktformuläret som du hittar under fliken ”Kontakt”.

Styrelsen jobbar för att vår samfällighet ska vara och bli så bra som möjligt. Om du har någon fråga du önskar att styrelsen ska behandla går det bra att skicka ett meddelande via kontaktformuläret här på hemsidan eller via epost.

Här kan du läsa Mälby-Humledals samfällighetsförenings samlade stadgar.