Välkommen till Mälby-Humledals samfällighetsförening

Protokoll från extra- och årsstämma
Protokollen från extrastämman och den ordinarie stämman den 22 augusti blev klara i måndags 13 sep. De sitter på anslagstavlan och finns hos sekreteraren.

Resultatet från Extra Stämman:
Omröstning gjordes utifrån andelsägarnas andelstal genom valsedel med formuleringar kring betydelse av ja respektive nej. Vid en kontrollräkning efter stämman har en röstsedel ogiltigförklarats. Resultatet av omröstningen blev 41,9 andelar ja och 40,9 andelar nej.

Extrastämman har därmed gett styrelsen uppdrag enligt valsedelns ja-alternativet, vilket lyder:
Styrelsen ges uppdraget att genomföra projektet under 2022. Styrelsen ges mandat att utföra projektet enligt beskrivning i “utredning: Vägbeläggning Mälby-Humledalsvägen, Mellösa 2021”. Styrelsen har dock rättigheter att göra rimliga avvikelser om så anses nödvändigt. Kostnaden för den totala investeringen får inte överskrida mer än 10%. Beläggning kan endast ske om beröra myndigheter lämnar godkännande.

Extrastämmans beslut överklagat hos domstol
En grupp medlemmar har ansökt hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att beslutet vid extrastämman den 22 augusti 2021 om beläggning av Humledalsvägen ska upphävas. Gruppen företräds vid domstolen av Björn Mothander.

Tillsammans för en bra väg!

Om olyckan skulle vara framme med exempelvis nedfallna träd eller extrem halka som gör vägen obrukbar, kontakta vägföreningen på det nya akuttelefonnumret 072-399 45 25

Skicka gärna in din epostadress till vår kassör på ekonomi@malbyhumledal.se, om du inte redan har gjort det. Då kan vi skicka fakturor och information digitalt i ännu större grad. Frimärken, utskrifter och kuvert är enskilt små kostnader, men vi är många medlemmar och i förlängningen blir det kännbara utgifter.

Skicka in fina bilder också. Ser vägen ovanligt tjusig ut? Har du en favoritkurva? Vi vill göra hemsidan ännu trevligare. Skicka dina bästa bilder från vägen till info@malbyhumledal.se. (Inskickad bild innebär godkännande för användning till hemsidan).

Vänligen, kontakta styrelsen i de fall du har större planerade, tillfälliga eller återkommande transporter av tungt gods längs vägarna i området.

Slutligen vill vi uppmana oss alla att köra sakta och försiktigt på vägarna - särskilt i kurvor och backar. På så vis kan vi i stor mån undvika "tvättbrädor", potthål och annan vägförstöring och i förlängningen få den fina, hållbara och prisvärda väg vi alla vill ha. Så klart tänker vi också på att köra lugnt till glädje för alla våra barn, fotgängare, djur och cyklister. Tillsammans för en riktigt bra väg, helt enkelt!

Stort tack för att du hjälper till att hålla vägen och föreningen i topp-trim!

Sök bland våra vanligaste frågor här. Hittar du inte svaret på det du söker går det bra att kontakta styrelsen via epost eller kontaktformuläret som du hittar under fliken ”Kontakt”.

Styrelsen jobbar för att vår samfällighet ska vara och bli så bra som möjligt. Om du har någon fråga du önskar att styrelsen ska behandla går det bra att skicka ett meddelande via kontaktformuläret här på hemsidan eller via epost.

Här kan du läsa Mälby-Humledals samfällighetsförenings samlade stadgar.