Tillsammans för en bra väg!

Om olyckan skulle vara framme med exempelvis nedfallna träd eller extrem halka som gör vägen obrukbar, kontakta vägföreningen Lars Englund 076 142 20 68

Faktura via e-post
Ju mer information vi kan skicka via mail desto bättre för föreningen. Dels sparar vi på portokostnader och dels kan alla på ett lättare sätt få aktuell information. Om du vill ha faktura via mail lämna din e-postadress till ekonomi@malbyhumledal.se

Vänligen, kontakta styrelsen i de fall du har större planerade, tillfälliga eller återkommande transporter av tungt gods längs vägarna i området.

Slutligen vill vi uppmana oss alla att köra sakta och försiktigt på vägarna - särskilt i kurvor och backar. På så vis kan vi i stor mån undvika "tvättbrädor", potthål och annan vägförstöring och i förlängningen få den fina, hållbara och prisvärda väg vi alla vill ha. Så klart tänker vi också på att köra lugnt till glädje för alla våra barn, fotgängare, djur och cyklister. Tillsammans för en riktigt bra väg, helt enkelt!

Stort tack för att du hjälper till att hålla vägen och föreningen i topp-trim!