Info om vägen juli 2024

I korthet

  • Vårbruket är kraftigt försenat, vi hoppas det ska kunna äga rum vecka 28. Vi beklagar att det blivit så.
  • Styrelsen har jobbat med att få en lösning på kontinuerlig hantering av potthål, det är nu på gång.
  • Kantslåtter är planerat i slutet av juli

Vårbruk

Som vi tidigare skrivit är vi försenade med vårbruket. Flera omständigheter har lett att vägen ännu inte vattnats, grusats, hyvlats och saltats, som vi berättat om förut. Det beror på att den entreprenör vi brukar använda med mycket kort varsel fick förhinder. Styrelsen startade omedelbart upphandling för att så snabbt som möjligt få vårbruket gjort. Det har tyvärr dragit ut längre på tiden för den nya leverantören att utföra uppdraget än vi tänkt oss, bland annat på grund av värmen som torkat ut vägen. Att genomföra ”vårbruk” på sommaren är inte optimalt. Vi beklagar att det blivit så och förstår eventuell frustration och hoppas alla ändå kan ha överseende.

Potthål

När den nya styrelsen tog över fanns ingen som kunde sköta potthåll och andra akuta åtgärder för att hålla vägen farbar. Styrelsen har jobbat aktivt för att få en lösning på plats och den är nu på gång. Vi hade räknat med en tidigare hyvling än som skett. Det har tyvärr lett till att potthål inte blivit åtgärdade snabbt nog. Vår ambition är att grusning och hyvling äger rum i närtid och sedan kommer potthålen skötas regelbundet.

Kantslåtter

Under sommaren ska kantslåtter göras. Den är beställd till slutet av juli. Vi följer Riksförbundet Enskilda Vägars (REV) rekommendation och planerar kantklippning sent i juli: ”en för tidig kantslåtter kan minska antalet arter eller till och med utrota arter om växterna slåttras innan de har satt och spridit sina frön.”