Aktuellt, Augusti 2021

Sträckan på vår väg mellan Högtorp och Näsholm är nu i behov av hyvling. Denna är planerad att göras efter föreningens stämmor. | Den 22/8 kommer Extrastämman att hållas under förmiddagen följt av ordinarie Årsstämma på eftermiddagen. Plats är Kolhuset, Bruket i Hälleforsnäs. Kallelse till de båda stämmorna har skickats.…