Vägunderhåll

Som ni sett så har vägen hyvlats på de avsnitt som bedömdes behövdes.
På de hyvlade delarna har det saltats (Mg-klorid) och därefter vattnats.
Saltet kräver dock fukt för att binda dammet och tyvärr räckte inte det vattenbilen la ut då vädret inte var med oss och hjälpt till.
Ny saltning kommer att göras senare i sommar när vädret kan hjälpa oss.
Tills dess hoppas vi att ni hjälper oss alla med att hålla ned hastigheten så att dammbildningen minskar.

Trevlig midsommar och ta hänsyn till varandra.