Aktuellt, v.17

Förstärkningen av vägen vid Humledal är nu klar och den vassa Diabasen finns inte längre kvar på huvudvägen iom det nya slitlager som lagts på. Även Östtorps vägar har fått nytt slitlager och salt. Saltning och hyvling av övriga vägnätet planeras ske vecka 20.