Aktuellt december 2022

För information så ska Telia Skanova plocka ner alla gamla telefonledningar utefter vår väg.
De kommer troligtvis att påbörja arbetet under vecka 50