Aktuellt, Augusti 2021

Sträckan på vår väg mellan Högtorp och Näsholm är nu i behov av hyvling. Denna är planerad att göras efter föreningens stämmor. | Den 22/8 kommer Extrastämman att hållas under förmiddagen följt av ordinarie Årsstämma på eftermiddagen. Plats är Kolhuset, Bruket i Hälleforsnäs. Kallelse till de båda stämmorna har skickats. Vi tar hänsyn till och följer de restriktioner och regelverk som råder för att hindra smittspridning av covid. | Här på hemsidan kan du läsa information, frågor och svar samt skriva ut fullmakter vid behov.