Rättelse gällande nuvarande stadgar

De senaste åren har felaktiga stadgar legat upplagda på hemsidan. De stadgar som gäller är från 2018 och kan läsas här: Föreningens stadgar. En viktig skillnad mellan 2017 och 2018 är tid för motioner. Det som gäller är att motioner senast måste kommit in till styrelsen sista februari för att behandlas på årsmötet.