Aktuellt, Juni 2021

Under maj månads kraftiga regn har vägen översvämmats på ett flertal ställen. Vi jobbar löpande med akuta problem och gör samtidigt en långsiktig översyn över behoven för att klara framtida översvämningar. Regnet kom också oturligt i samband med hyvling och saltning, vilket förorsakade att resultatet just nu är något sämre än önskat, men det kommer rätta till sig och vägen att sätta sig fint om vi alla hjälps åt genom att köra långsamt. | Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och direktiv kontinuerligt för att kunna hålla både extrastämma och årstsämma så snart det är möjligt med hänsyn till smittspridning. | Styrelsens vägutredning inför extrastämman kommer, om ingenting oförutsett inträffar, per post under midsommarveckan.