Aktuellt, Maj 2021

Vägarbete: Hyvling och saltning av Slättfallsvägen, Davidsnäs och huvudvägen fram till precis efter badplatsen. | Vi bevakar utvecklingen: Enligt senaste årsstämma skulle en extrastämma rörande beläggningsfrågan hållas senast 30 april 2021. Med hänvisning till pandemilagen och med hänsyn till den nu rådande smittspridningen, ser vi i styrelsen oss tvungna att skjuta på både extra och ordinarie stämma framåt med en månad i taget. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och direktiv kontinuerligt för att kunna ompröva beslut och hålla stämma så snart det är möjligt med hänsyn till smittspridning.