Aktuellt, Juli 2021

Den 7/8 kommer Extrastämman att hållas under förmiddagen följt av ordinarie Årsstämma på eftermiddagen. Plats är Kolhuset i Hälleforsnäs. Kallelse till de båda stämmorna kommer skickas inom kort. Vi tar hänsyn till och följer de restriktioner och regelverk som råder för att hindra smittspridning av covid | Vi gör vårt bästa för att skapa artrika vägkanter, vilket innebär att vi slår sent så att växterna hinner både blomma och bilda frön. Vår vägslåtter genomförs i slutet av juli. | Styrelsens vägutredning inför extrastämman skickades, per post i mitten av juni.