Fullmakter

Skriv ut Fullmakt till Extrastämman här
Skriv ut Fullmakt till Ordinarie stämma här

Information om fullmakt/ombud till medlemmar i Mälby – Humledals Samfällighetsförening inför extra stämma och årsstämma.

För att undanröja risken för att oklarheter uppstår under mötet vill styrelsen på förhand informera om de regler som är aktuella för samfällighetsföreningar i dessa frågor.
Särskilt viktigt är det att alla medlemmar på förhand vet vad som gäller i händelse man inte kan närvara.

OBS! Ett ombud kan vara en annan andelsägare, men det kan också vara en person som inte är medlem i föreningen.

Ombud

  • Medlems rösträtt kan utövas genom ombud
  • Ett ombud får endast företräda en medlem
  • Ombudet ska ha skriftlig fullmakt, där det anges vem som är ombud och vilket föreningsmöte som fullmakten avser. Fullmakten ska vara undertecknad (se länkat förslag till fullmakter ovan, denna måste dock inte användas utan fullmakten kan skrivas på annat papper)
  • Om t.ex. makar tillsammans äger en fastighet (båda har lagfart) ska fullmakt finnas för att den ena parten ska kunna företräda den andra, om inte båda är närvarande vid mötet
  • Ombudsspärren gäller inte för fullmakter som avser samägarkretsar, i dessa fall kan en medlem vara ombud för flera samägare (t.ex. barn eller syskon)
  • Ett ombud kan förutom att företräda andra medlemmar av sin egen samägarkrets också vara ombud för annan medlem

Röstning

  • Närvarande medlemmar har en röst
  • Personer som samäger en fastighet (t.ex. makar, barn eller syskon) har tillsammans en röst. Detta innebär att de måste komma överens om hur de ska rösta. Om de inte kan enas faller deras röst.
  • Om samma person ingår i en eller flera samägargrupper har han/hon utöver detta också rösträtt för sin egen fastighet.

Uppgifterna är hämtade ur: Österberg, T. (2018) Samfälligheter. Norstedts Juridik