© 2019 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.

Vårt vägnät.

Vårt vägnät består av totalt 7,7 km väg varav 700 m är belagd med oljegrus. Vägnätet betjänar 112 medlemmar. Genomfart är ej möjlig. Bashastighet är 70 km/h, vi vädjar dock till alla att hålla max 40 km/h av respekt för boende, djur och natur.