Grannsamverkan i vardagen.

Uppmärksamhet och engagemang utgör grunden för Grannsamverkan. Det är viktigt att alla i området är uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående angrepp. Det finns en rad krav som ska vara uppfyllda för att nå framgång med Grannsamverkan.

Minimikrav för medverkande i Grannsamverkan

  • Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen på 114 14 om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet. Uppmärksamhet som märks är avskräckande för tjuven.

  • Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar – det gör att uppmärksamheten ökar runt ditt hem.

  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Ju mer värden du har desto mer intressant blir det att bryta sig in.

  • Vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som finns i denna folder, i utbildningsfilmerna och på www.samverkanmotbrott.se. Att åtgärda svagheter i ditt hem gör skillnad och försvårar för tjuven.

Rekommendationer

  • Upprätta en inventarieförteckning och/eller fotografera/filma bostaden och dina värdesaker. Förvara materialet i bankfack eller i stöldskyddsregister.

  • Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden eller via märkutrustning som kan lånas av polisen (i vissa fall även från fastighetsbolag eller bostadsrättsförening).

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.