Allmän info.

Syftet med Grannsamverkan är att göra Humledalsvägen mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss som bor här samt bygga upp kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt område. Detta uppnås genom att vi samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området. Undertecknad som är ansvarig här på Humledalsvägen har upparbetade kontakter med polisen.

Det är helt avgörande för framgång att vi boende själva är engagerade.

Grannsamverkan fungerar.

Brottsförebyggande Rådet har genomfört en utvärdering av en rad studier om hur Grannsamverkan fungerar. Resultatet visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten i genomsnitt med 26%.

Våra kontaktpersoner

Roger Melin :: 070 778 31 25 :: Samordnare och lokal kontakt Högtorp, Kina, Fredriksberg, Soldatängen med omnejd

Lars Berglund :: 070 533 48 30 :: kontakt Östtorp

Lars Gillberg :: 070 575 08 10 :: lokal kontakt Norrkärr och Davidsnäs med omnejd

Erland Karlsson :: 070 620 74 85 :: lokal kontakt Hjälmskyl, Slättfall, Strömsborg med omnejd

Jackie Arlbring :: 070 290 06 94 :: lokal kontakt bortre del av Humledalsvägen

Material

Kontakta Roger om du vill ha skylt, dekaler och annat informationsmaterial.

Roger Melin

Samordnare och ansvarig

070-778 31 25

rogermelin54@gmail.com

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.