GDPR.

Mälby Humledal Samfällighetsförening är skyldigt att föra register över sina medlemmar. Vi får uppgifter från Lantmäteriet.

De uppgifter vi registrerar är namn, adress och, i de fall ni anmäler, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter kopplas till er fastighet i föreningen och används för att kunna fakturera den årliga vägavgiften samt för att kunna skicka ut kallelse med underlag till stämma och annan information som rör vägen eller vägföreningen. Det kan också bli aktuellt att ta in personnummer om så behövs för att söka betalningsföreläggande för obetald vägavgift. Den uppgiften lagras endast på blanketterna som sänds till Kronofogden.

Inga uppgifter lämnas vidare till annan mottagare.

Vi sparar uppgifterna i vårt register så länge ni är medlem i vägföreningen, vilket ni är så länge ni äger en fastighet som ingår i vägföreningen. Medlemskapet är obligatoriskt.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och nås på info@malbyhumledal.se

Ni har rätt att få tillgång till era personuppgifter och att få felaktigheter rättade. Ni har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.