Fiske i Örhammaren.

Välkommen att fiska i sjön Örhammaren.  Örhammarens fiskevårdsförening bildades 1939 och fyller 80 år under 2019. För att få fiska i sjön måste du lösa fiskekort, du kan köpa kort av Börje Johansson vid Margretebo, Lars Gillberg vid Norrkärr, Tomas Lindman vid Davidsnäs. Dessa tre är också ansvariga och utsedda av länsstyrelsen att bedriva tillsyn av fisket.

I sjön finns Abborre, Gädda, Gös, Sik och de vanligaste karpfiskarna Mört, Löja, Ruda Sutare, Björkna, Sarv och Braxen. Som ett led i vårt naturvårdsarbete planterades det in Gös sommaren 2018. Under 60-talet, står att läsa i gamla protokoll, att det planterades in Gös, Gädda, Sik och Nors.

 

Alla former av förbränningsmotorer är förbjudna. Elmotor är dock tillåtet. Kräftfiske ingår ej i fiskekort. Information om tillåtna fiskeredskap finns angivet på fiskekortet.

fisketavling300.png

Vänligen visa hänsyn och fiska ej i närheten av badande, ej heller nära annans brygga då det kan vara störande.

Avgifter för gäster

Fiskekort 1 dag 25 kr

Fiskekort 1 månad 50 kr

Fiskkort 1 år 150 kr

Avgifter för markägare

Fiskkort 1 år 100 kr

Köp fiskekort här

Betala till fiskevårdsföreningen

Betalning kan ske kontant eller via Swish.

076-223 40 64

Kontaktperson

Börje Johansson 076-223 40 64

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.