© 2019 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.

Allmänt.

Anslutning och betalning

Medlemskapet i vägsamfälligheten är inte frivilligt, alla som har en fastighet som matas via Humledalsvägen (Mellösa-Mälby GA:1) ansluts automatiskt och måste betala avgift enligt andelstal som finns registrerade hos lantmäterimyndigheten. Årsavgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Om betalning ej sker, sänds påminnelse med påminnelseavgift efter 10 dagar. Betalas inte avgiften omgående lämnas ärendet till inkasso eller kronofogdemyndigheten.

Årsstämma

Du är inte tvingad att gå på årsstämman men vi hoppas att få se dig där. En bra möjlighet att lära känna grannar och även påverka samfällighetens framtida inriktning och arbete. Enligt föreningens stadgar ska årsstämma hållas i maj månad.