Brottsförebyggande åtgärder.

För att försvåra för tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Utöver att starta Grannsamverkan är det också viktigt att se över sitt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm. Vi rekommenderar även märkning och registrering av värdeföremål.

 

Mekaniskt skydd – gör det svårt att komma in – och att komma ut

Ett bra inbrottsskydd ska inte bara försvåra inbrott, utan också försvåra bortförandet av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök. Inget inbrottsskydd är fullkomligt men ju svårare det är att fullborda ett inbrott desto större är möjligheten att förövaren misslyckas eller blir upptäckt. På www.samverkanmotbrott.se kan du läsa mer och se informationsfilmer om mekaniskt skydd och larm.

Fönster

Ett bra fönsterlås gör att tjuven inte kan öppna fönstret utifrån och därmed lätt ta sig in i bostaden. Det försvårar även för tjuven att lyfta ut saker utan att riskera att skära sig på en trasig fönsterruta. Om ditt hem har fönster i markplan, som kan nås från loftgång, tak eller med hjälp av stege samt källarfönster så är dessa fönster extra utsatta och därför viktiga att inbrottsskydda. Fönster som sällan öppnas, till exempel källarfönster kan skruvas igen med envägsskruv eller monteras med fönsterspärr, som är ett metallbeslag som skruvas fast på insidan av fönstret.

Fönsterdörrar/altandörrar

Fönsterdörrar är en vanlig inbrottsväg. Bra lås till fönsterdörren gör att tjuven inte kan öppna dörren utifrån efter att ha slagit sönder rutan. Det gör att det blir svårare att ta sig in och också att lyfta ut stulna föremål utan att behöva göra det genom en trasig ruta med risk för att skära sig eller förstöra föremålen.

 

Många fönsterdörrar saknar skydd i spegeln under fönstret. Spegeln kan man då förstärka med stålplåt. Saknar dörren stålplåt blir det enkelt för tjuven att sparka in spegeln och via den vägen ta sig in i hemmet.

Ytterdörrar

Ibland glömmer man att bakdörren behöver ha samma skydd som entrédörren. Bakdörren kanske ligger skyddat och med lite eller ingen insyn alls. Där kan en inbrottstjuv stå och bryta upp dörren med minimal risk för upptäckt.

 

Alla dörrar som leder till en bostad bör ha samma säkerhetsskydd, lägst klass 3. För fönsterdörrar finns dock särskilda rekommendationer.

 

Säkerhetsdörrar med godkänd låsenhet bör finnas i alla hem. Låsen gör att tjuven inte kan öppna dörren inifrån efter att ha tagit sig in i hemmet och hindrar att den vägen ta sig ut med stulna föremål.

Observera att dörren måste kunna öppnas inifrån när någon är hemma för att kunna evakuera vid en eventuell brand.

Nycklar

Nycklar bör vara kopieringsskyddade, det minskar risken för inbrott om nyckeln blir stulen.

 

När du flyttar in i ett nytt hem kan det vara en god idé att byta ut låset som den förra ägaren eller hyresgästen hade. På så sätt har du full koll över alla nycklar som finns till hemmet.

 

Värdeförvaring

Har du värdeföremål eller kontanter hemma så bör dessa förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett värdeskåp. Tänk på att skåpet måste förankras i golv eller vägg enligt tillverkarens anvisningar.

 

Ett bra skåp gör att det tar betydligt längre tid för tjuven att komma åt dina värdesaker.

Postlåda

En lättillgänglig postlåda gör det enkelt för tjuven både att se om du är bortrest men också för att utsätta dig för id-kapning – exempelvis genom att beställa kreditkort i ditt namn och sedan vittja din post och börja handla.

 

Ha därför ett lås på din postlåda.

 

Förråd och garage

Vipportar till garage är oftast väldigt enkla för tjuven att forcera. Det finns en skyddande kåpa att köpa som ska monteras över handtaget. Det försvårar uppbrytning av handtaget. Finns det dessutom separat gångdörr till garaget eller förrådet så bör det vara en säkerhetsdörr med godkänd låsenhet liksom andra ytterdörrar. Förvara aldrig värdesaker i garaget eller förrådet om du inte har ett bra mekaniskt skydd.

 

Larm

Larm kan vara ett bra komplement till det mekaniska skyddet, men förhindrar inte att tjuven bryter sig in. Däremot förkortas tiden som tjuven har på sig att söka igenom bostaden innan han/hon riskerar att bli upptäckt. Ett larm med utvändig siren kan påkalla omgivningens uppmärksamhet om att något händer.


Anlita alltid en certifierad larminstallatör vid larminstallation.


SSF Stödskyddsföreningen rekommenderar att först kontrollera så företaget är en certifierad anläggarfirma som installerar certifierade produkter. Det borgar för kvalitet, trygghet och kunskap.

Märkning

Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja vidare, det är större chans att du får tillbaka dem om du blir bestulen på dem och det kan hjälpa Polisen att binda föremålet till ett visst inbrott om de hittas. Märkningen ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register. På marknaden finns märkprodukter/tjänster som du kan märka dina ägodelar på egen hand.

OBS! Var försiktig när du märker konst och antikviteter och anpassa märk metoden till det som ska märkas. Gravyr t ex kan förstöra värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremålen.

Inventarielista

Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika stöldskyddsregister på marknaden alternativt göra en egen inventarielista som du kompletterar med detaljerade fotografier eller filmer på stöldbegärliga föremål. Förvara inventarielista och bilder på en annan plats än i hemmet, t ex i bankfacket om du inte lägger dem i ett register. Att lista sina ägodelar gör det också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag om det skulle uppstå en skada, t ex inbrott eller brand.

 

Se också till att ha värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla föremål. Förvara även kvitton och värderingsintyg på en säker plats.

Godkända säkerhetsprodukter

Ofta talas det om vad som är godkända produkter för inbrottsskydd. Med godkända produkter menar man att produkterna har genomgått provning och fått ett certifikat på att produkten uppfyller kraven i en norm eller standard. De produkter som är certifierade av SBSC rekommenderas av SSF Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen hänvisar ofta i sina villkor till dessa rekommendationer.

 

I de normer som anger vad produkterna ska uppfylla för krav finns klassificeringar för bland annat dörrar, fönster och fönsterdörrar.

 

Det första du behöver göra är att kontrollera med ditt försäkringsbolag vad de ställer för krav för att du ska få ersättning vid ett eventuellt inbrott. Kraven kan nämligen variera mellan olika försäkringsbolag. Kontakta SSF kostnadsfria rådgivning 0771-773 773.

Brottsförebyggande tips i vardagen


Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-/radhusområden eller i flerfamiljshus.

 

 • Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar).

 • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

 • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.

 • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.

 • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post.

 • Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro.

 • Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och parkera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut.

 • Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.

 • Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen.

 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort.

 • Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge.

 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.

 • Städa inte undan för mycket när du reser bort, låt det se ut som att någon är hemma.

 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker på tomten, tvätt på
tvättlinan, tom brevlåda och disk på diskbänken är bra tips.

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.