Bredband.

Alla fastigheter utmed Humledalsvägen och sidovägar har eller har möjlighet att ansluta till fiberbaserat bredband. För mer information om anslutning och tillgängliga tjänster gå till IP-Onlys hemsida>>  

Stort tack från oss alla, som idag använder bredbandet,
till alla som engagerat sig i Humledalsfiber. 

Så här blev det verklighet.

Planering för bredband i Humledalsområdet började 2014. I juli 2018 kopplades de första bredbandsanslutningarna in längs Humledalsvägen. Det var en glädjens dag och ett resultat av fyra års arbete. Efter att tidigare ha bildat den ekonomiska föreningen Humledalsfiber, värvat medlemmar, sökt om statligt bredbandsanslag.

Humledalsfiber var en av de fyra föreningar i Sörmland som beviljades anslag vid första utdelningen 2016, varav två glädjande nog var i Flens kommun. Det bidrog till att kommunen skrev avtal med bredbandsföretaget IP-Only i Uppsala. Humledalsfiber överlät därmed statsanslaget på 10,2 miljoner kronor till IP-Only som då startade projektering och utbyggnad av bredband med 421 tänkbart anslutna fastigheter i området Humledalsvägen, Stavsvägen, Flenmo, Sörtorpsvägen, Baggetorp, Hytternäs, Remna, Barrö, Harpsundsvägen med omnejd. Statsanslaget täckte 60 procent av utbyggnadskostnaden och resten täcktes av fastigheternas anslutningskostnad på 19 900 kronor per fastighet.

Bredbandsdrift och underhåll sköts idag av IP-Only och deras underentreprenörer. Du som önskar ansluta dig till bredbandet, se sajten ip-only.se för mer information. På samma sajt kan du som redan är ansluten välja vilka TV, telefon och internettjänster du önskar. 

 

Humledalsfiber ekonomisk förening har fullgjort sitt arbete och kommer att avvecklas så snart bredbandsutbyggnaden är helt slutförd. Utbyggnaden blev möjlig tack vare Humledalsfibers samarbete med staten, Flens kommun, IP-Only, men också med områdets välvilliga mark- och fastighetsägare som tillåtit grävning och kanalisering av fiber och inte minst föreningens styrelse och områdesansvariga som arbetat helt ideellt med allt mellan medlemsvärvning, avtalsförhandlingar och ansökningar.

 

Ett stort tack till er alla som bidragit till bygdens utveckling!

 

/gm styrelsen Humledalsfiber

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.