Aktuellt, december 2021

Aktuell information från styrelsen den 17 december.

Den 20 november hölls extrastämma i Mälby Humledals samfällighetsförening. På stämman valdes en ny styrelse bestående av Wanja Lundby-Wedin, Per Rudengren och Jonas Kullgren, ledamöter samt Johanna Säfström och Fredrik Karlsson, suppleanter.

Styrelsen hade ett kort, konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman, där beslut togs om att utse Wanja Lundby-Wedin till ordförande, Per Rudengren till sekreterare och Jonas Kullgren till kassör.

På styrelsemötet den 13 december beslutades att utse Jonas och Per till vägansvariga. Det beslutades även att använda det redan ingångna avtalet som finns med Maskinringen för framför allt vinterväghållningen. För övrigt vägunderhåll kommer vi att söka kontakt med lokala entreprenörer som är delägare i föreningen. Medlemmar som har synpunkter kring väghållningen kan kontakta de vägansvariga direkt via mail eller telefon. Kontaktuppgifter finns nedan.

Vad gäller överklagan till Mark- och miljödomstolen har vi fullföljt det svaromål som påbörjats av den tidigare styrelsen. Även om vi förhåller oss neutrala i frågan om beläggning av vägen, har vi att förhålla oss till föreningsstämmans beslut. Det innebär att vi i svaromålet motsätter oss överklagan, att vi anser att beslutet om beläggning inte står i strid med föreningens ändamål enligt stadgar och anläggningsbeslut. Genom att vi går in med svaromålet kommer frågan att prövas av domstolen. Vi gör bedömningen att frågan om beläggningen av vägen nu lämpligen måste avgöras i sak av domstolen.

Styrelsen har i dagsläget ingen information om när frågan kan komma att avgöras. Men oavsett resultat kommer det att vara ett antal frågor att hantera på den ordinarie årsstämman, vilket innebär att något större arbete inte kommer påbörjas innan dess.

Vi är valda fram till årsstämman och vi ska göra vårt bästa för att tillse att föreningens vägnät hålls i bästa skick. Om ni som medlemmar har synpunkter på vårt arbete eller har idéer om sådant som kan behöva utvecklas får ni inte tveka att höra av er till någon av oss.

Kontaktuppgifter till styrelsens ordinarie ledamöter:

wanja.lw@icloud.com,  070 220 25 51

per@vikmellosa.se,       070 674 91 71

kullgren@telia.com,      070 730 55 90

Vi önskar alla medlemmar i Mälby Humledals samfällighetsförening

             En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!

Varma hälsningar,

Styrelsen